Životní prostředí

Chci podat žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla, povolení nakládání s vodami, rozhodnutí, opatření či vyjádření Vodoprávního úřadu

Jednotlivé formuláře žádostí k Vodoprávnímu úřadu, které jsou přílohou vyhl.č.432/2001Sb. jsou uloženy na odkazu formuláře vodoprávního úřadu

Součástí těchto žádostí jsou i přílohy, které žadatel předkládá.  

KONTAKTY

adresa : Komenského nám.1619 , Říčany, 1.patro, odbor životního prostředí, odd. Vodoprávní úřad