Sociální oblast

Mám potíže s finančním hospodařením, mám dluhy, exekuce

Informace k možnosti dluhového poradenství v rámci součinnosti organizací zabývajícími se touto problematikou a kontakty na tyto organizace.

Obraťte se na sociálního pracovníka na adrese Komenského nám. 1850, Říčany, kancelář č.16.