Sociální oblast

Jsem oběť domácího násilí, týrání, na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc?

Prvotní pomoc a poradenství včetně kontaktů na spolupracující organizace Vám poskytne sociální pracovnice

Obraťte se na sociálního pracovníka na adrese Komenského nám. 1850, Říčany. kancelář č.16.