Sociální oblast

Jak mohu požádat o byt v domě s pečovatelskou službou?

Informace o způsobu podání žádosti a podmínek pro přijetí do DPS Senior Říčany podá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Kontakt na adrese Komenského nám. 1850, Říčany, kancelář č. 11.

Podrobnější informace získáte také na webu DPS Senior