Sociální oblast

Jsem zdravotně postižený občan, potřebuji poradit v oblasti dávek

Dávkové systémy pomoci zdravotně postiženým jsou od 1.1.2011 řešeny Úřadem práce ČR – krajská pobočka Příbram, detašované pracoviště Říčany. Na OSVZ MěÚ Říčany poskytne sociální pracovnice informace k těmto dávkám a pomůže s vyplněním tiskopisů.

Obraťte se na sociálního pracovníka na adrese Komenského nám. 1850, Říčany, kancelář č.16.