Sociální oblast

Jak mohu požádat o domov pro seniory?

Podle specifické potřeby seniora nebo osoby zdravotně postižené je možné poskytnout kontakty na příslušné domovy nebo zařízení sociálních služeb.

Obraťte se na sociálního pracovníka na adrese Komenského nám. 1850, Říčany, kancelář č.16.