Školství

Kdy mohu přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání a kdy se koná obvykle zápis do MŠ?

K předškolnímu vzdělávání se dítě přihlašuje na základě zápisu. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší věku 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Zápis do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Říčany, se koná v období od 2. do 16. května pro všechny školky najednou. Termín stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem a zveřejní jej způsobem v místě obvyklým.

Další informace: http://skolky.ricany.cz