Školství

Jaké jsou opravné prostředky při nepřijetí dítěte do mateřské školy a jak se uplatňují?

Odvolání proti rozhodnutí ředitele podává zákonný zástupce dítěte ředitelce  mateřské školy, která zamítla žádost o přijetí a tato ji postupuje ke krajskému úřadu v souladu s  § 183 odst. 3 školského zákona v platném znění.

MŠ Čtyřlístek, www.ctyrlistek-ricany.cz

Ředitelka Šárka Skůpová,

  • Telefon: 731 449 153

MŠ Srdíčko, www.mssrdicko.ricany.cz,

Ředitelka Jiřina Řeháková,

  • Telefon: 739 666 423

MŠ U Slunečních hodin, www.ms.ricany.cz,

Ředitelka Jarmila Šebková,

  • Telefon: 731 149 152

MŠ Zahrádka, www.zahradkaricany.cz

ředitelka Bc. Pavlína Matoušková,

  •  Telefon 727 943 646

MŠ Kuřátko, www.mskuratko.ricany.cz

Ředitelka Hana Koubková

  • Telefon: 606 553 595

Další informacehttp://skolky.ricany.cz