Školství

Jaké jsou podmínky a lhůty pro vyřízení žádosti k přijetí do mateřské školy?

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA

Přednostně jsou do MŠ přijímáni žadatelé v posledním roce před zahájením povinné  školní docházky

Trvalé bydliště žadatele (dítěte) – přednostně budou přijímáni uchazeči s trvalým bydlištěm na území města Říčany a jeho osadních částí – Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří, Voděrádky. Trvalé bydliště je třeba prokázat při zápisu.

Přednostně jsou přijímány děti, které se hlásí k celodenní docházce.

Věk zpravidla od tří let žadatele (vzhledem k tomu, že se dítě přijímá k prvnímu dni nového školního roku (1. 9.), musí dosáhnout požadovaného věku k poslednímu dni, který předchází zahájení nového školního roku).

Doklad o povinném očkování dítěte, nebo doklad, že je proti nákaze imunní případně že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Budou-li přijetím k předškolnímu vzdělávání uspokojeny všechny tříleté a starší děti, mohou být v případě volných míst přijímány i děti mladší tří let  přednostně ty, které požádají o vzdělávání formou celodenní docházky.

Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu mateřské školy, postupuje správní orgán takto:

v souladu se zákonem 561/2004 Sb., §34, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů jsou přednostně přijaty děti jeden školní rok před zahájením povinné školní docházky.

Ostatní děti jsou seřazeny sestupně dle data narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší až do naplnění uvolněné kapacity MŠ, přednostně ty, které požádají o vzdělávání formou celodenní docházky.

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce povinen odevzdat do stanoveného dne zápisový lístek do zvolené mateřské školy (v případě přijetí do více mateřských škol).

Další informace naleznete zdehttp://skolky.ricany.cz

MŠ Čtyřlístek, www.ctyrlistek-ricany.cz

Ředitelka Šárka Skůpová

  • Telefon: 731 449 153

MŠ Srdíčko, www.mssrdicko.ricany.cz,

Ředitelka Jiřina Řeháková

  • Telefon: 739 666 423

MŠ U Slunečních hodin, www.ms.ricany.cz,

Ředitelka Jarmila Šebková,

  • Telefon: 731 149 152

MŠ Zahrádka, www.zahradkaricany.cz

Ředitelka Klára Dvořáková

  •  Telefon 727 943 646

MŠ Kuřátko, www.mskuratko.ricany.cz

Ředitelka Hana Koubková

  • Telefon: 606 553 595