Školství

Jaké jsou druhy poplatků v mateřské škole a je někdo od nich osvobozen?

 1. Úplata za předškolní vzdělávání  (řídí se § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
 2. Stravné (řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování). 

Osvobozen od úplaty je

 1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující dávku pomoci v hmotné nouzi,
 2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

Další informace naleznete zdehttp://skolky.ricany.cz

MŠ Čtyřlístek, www.ctyrlistek-ricany.cz

Ředitelka Šárka Skůpová

 • Telefon: 731 449 153

MŠ Srdíčko, www.mssrdicko.ricany.cz,

Ředitelka Jiřina Řeháková

 • Telefon: 739 666 423

MŠ U Slunečních hodin, www.ms.ricany.cz,

Ředitelka Jarmila Šebková

 • Telefon: 731 149 152

MŠ Zahrádka, www.zahradkaricany.cz

Ředitelka Klára Dvořáková

 •  Telefon 727 943 646

MŠ Kuřátko, www.mskuratko.ricany.cz

Ředitelka Hana Koubková

 • Telefon: 606 553 595