Přestupky

Vozidlo je prodáno, ale nebyla provedena změna v registru vozidel

Je nutné písemně tuto skutečnost oznámit správnímu orgánu, který je místě příslušný pro přeregistraci vozidla, popř. doložit listinou a uskutečnit, spolu s novým vlastníkem vozidla, řádný převod (přeregistraci), aby se věc v budoucnu neopakovala.

Správní orgán nicméně bude pokračovat ve zjišťování skutečné osoby řidiče. Pokud správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a nedojde k jeho postihu, věc přestupku bude odložena a bude zahájeno řízení pro přestupek provozovatele vozidla, který je uveden ke dni spáchání přestupku jako provozovatel vozidla v centrálním registru vozidel.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích je v tomto ohledu striktní a jednoznačně stanovuje, že osobou provozovatele je pouze ta osoba, která je uvedena, jako provozovatel v centrálním registru vozidel.