Přestupky

Když zaplatím, budu mít záznam v kartě řidiče (body)?

V případě zaplacení určené částky nejsou připisovány žádné body do bodového hodnocení řidiče, neboť se nejedná o správní trest za přestupek řidiče, ale o postih za přestupek provozovatele vozidla. Uvedený delikt se nezapisuje do žádné evidence.

Podmínkou je úhrada určené částky v zákonem stanovené 15-ti denní lhůtě. Ustanovení § 125h, odstavce 5, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovuje, že pokud je určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc (přestupku neznámého pachatele) odloží.