Přestupky

Mohu se zprostit odpovědnosti za přestupek provozovatele vozidla dle § 125h, odstavce 1, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích?

Ano, ale jen v zákonem stanovených případech – liberační důvody jsou uvedeny v § 125f, odstavce 5, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: Provozovatel vozidla za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích:

  • bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
  • podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.