Odbor územního plánování

Chci stavět. Jak mám začít?

Prvořadý předpoklad pro možnost jakékoliv výstavby je zjištění, zda pozemek je v zastavěném nebo zastavitelném území a k jakému funkčnímu využití je podle územně plánovací dokumentace pozemek určen.

Tyto informace lze získat na stavebním úřadu, nebo odboru územního plánování.