Odbor územního plánování

Jaké jsou povinnosti vlastníka a práva vlastníka v péči o kulturní památky?

Povinnosti:

Na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, užívat ji způsobem, který odpovídá jejímu kulturnímu významu, památkové hodnotě a technickému stavu.

Práva:

Právo na bezplatnou odbornou pomoc v případě obnovy kulturní památky, na poskytování podkladů a informací pro přípravu obnovy kulturní památky, na podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky, na osvobození od daní a další daňová zvýhodnění.