Odbor územního plánování

Co je považováno za území, na němž uplatňuje státní památková péče svůj zájem?

Území památkové rezervace, území památkové zóny, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo nemovité národní kulturní památky, ochranné pásmo památkové rezervace a ochranné pásmo památkové zóny. V našem správním obvodu se nachází městské památkové zóny – Kostelec nad Černými lesy a Ondřejov, vesnická památková zóna – Lensedly. Dále ochranná pásmo kolem kulturních památek – Konojedy, Rovná, Svatbín a Stříbrná Skalice.