Živnostenský úřad

Kdy mám oznámit zahájení nebo ukončení provozu v provozovně?

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu. Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání.

V oznámení podnikatel uvede:

  • obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení
  • identifikační číslo osoby
  • adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti.
  • datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně

Při ukončení činnosti v provozovně je podnikatel povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky.

Je-li oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad tuto skutečnost bez zbytečných průtahů zapíše do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Lhůta pro vydání vyrozumění není živnostenským zákonem stanovena, živnostenský úřad vyrozumí podnikatele bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

Uvedené neplatí pro mobilní provozovny.  Mobilní provozovny jsou provozovny, které jsou přemístitelné a nejsou umístěny na jednom místě po dobu delší než tři měsíce. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny.

Kde můžete záležitost vyřídit:

  • Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany, Odbor Obecní živnostenský úřad, 1. patro, kanc. č. 104, 105
  • pondělí, středa: 7:00 – 12:00,  12:30 – 18:00 hodin
  • úterý: 7:00 – 12:00