Živnostenský úřad

Jaké změny jsem povinen oznamovat?

Podnikatel je povinen oznamovat živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění údajů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a to do 15ti dnů ode dne, kdy změna nastala.

Podnikatel není povinen oznamovat změny živnostenskému úřadu, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v obchodním rejstříku, základních registrech, evidenci obyvatel nebo informačním systému cizinců.

Správní poplatky:

  • Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny: 100,- Kč
  • Změna rozhodnutí o udělení koncese: 500,-Kč 
  • Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost: 500,- Kč

Kde můžete záležitost vyřídit:

  • Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany, Odbor Obecní živnostenský úřad, 1. patro, kanc. č. 104, 105
  • pondělí, středa: 7:00 – 12:00,  12:30 – 18:00 hodin
  • úterý: 7:00 – 12:00