Stavba

Lze pasportem stavby zlegalizovat stavbu provedenou bez povolení stavebního úřadu?

Nelze, pasport stavby je vlastně pouze dokumentací skutečného provedení stavby resp. zjednodušenou dokumentací stavby, kterou je povinen pořídit vlastník stavby v případě, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu. Pasport stavby nenahrazuje řádné povolení k provedení nebo užívání stavby vydané stavebním úřadem.