Správní agendy

Můžu si u Vás požádat o cestovní pas, když mám trvalý pobyt v jiné obci?

Ano, občan může podat žádost o cestovní pas i občanský průkaz bez ohledu na stávající trvalé bydliště, a to u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo úřadu městské části Praha 1 – 22. Při podání žádosti si občan může zvolit jiný úřad, u kterého si doklad převezme, pak ale hradí správní poplatek 100,- Kč.

Dále můžete podat žádost na Ministerstvu vnitra ČR, jde-li o vydání cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů.