Správní agendy

Kdo žádá o cestovní pas pro dítě mladší 15 let a jaké doklady budu předkládat?

O cestovní pas s biometrickými údaji pro dítě do 15 let, který má platnost 5 let, žádá zákonný zástupce, za přítomnosti dítěte. Při podání žádosti musíte předložit platný původní pas (pokud ho máte v držení) nebo rodný list (originál) a zákonný zástupce prokáže svoji totožnost platným dokladem totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas. Vyhotovený cestovní pas převezme za dítě jeho zákonný zástupce. Lhůta pro jeho vydání je 30 dnů a poplatek za jeho vydání činí 100,- Kč.

Lze požádat i o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě typu BLESK, což je standardní cestovní pas s biometrickými údaji (do 5 pracovních dnů). Poplatek za jeho vydání je 1.000,- Kč.

Nebo požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě typu SUPERBLESK, což je standardní cestovní pas s biometrickými údaji (do 24 hodin). Poplatek za jeho vydání je 2.000,- Kč. Vyzvednout lze pouze na MV ČR.