Správní agendy

Jsem občan mezi 15–18 lety, jaké doklady na pas budu potřebovat a kdo bude žádat?

Při podání žádosti o cestovní pas musíte předložit platný doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas (popř. rodný list) a potřebujete souhlas zákonného zástupce (rodič), který musí podpisem stvrdit svůj souhlas s tím, že Vám může být pas vystaven a předložit svůj platný doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas. Bude Vám vystaven cestovní pas s biometrickými údaji a s platností pasu 10 let. Poplatek za tento cestovní pas je 600,- Kč.

Lze požádat i o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě typu BLESK (do 5 pracovních dnů). Je to standardní cestovní pas s biometrickými údaji. Poplatek za jeho vydání činí 3.000,- Kč.

Další možnost je požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě typu SUPERBLESK (do 24 hodin). Je to standardní cestovní pas s biometrickými údaji. Poplatek za jeho vydání činí 6.000,- Kč. Vyzvednout lze pouze na MV ČR.

Vyhotovený cestovní pas si převezmete osobně při předložení občanského průkazu. Cestovní pas může převzít zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele z důvodu zvláštního zřetele hodného.