Správní agendy

Končí mi platnost cestovního pasu, co budu potřebovat pro nový?

Pro vystavení cestovního pasu s biometrickými údaji, s platností na 10 let a 30 denní lhůtou pro jeho vydání, potřebujete předložit platný občanský průkaz a původní cestovní pas, fotografie bude pořízena přímo na pracovišti cestovních pasů. Poplatek za tento cestovní pas je 600,- Kč.

Lze požádat i o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě typu BLESK (do 5 pracovních dnů). Je to standardní cestovní pas s biometrickými údaji. Poplatek za jeho vydání činí 3.000,- Kč.

Další možnost je požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě typu SUPERBLESK (do 24 hodin). Je to standardní cestovní pas s biometrickými údaji. Poplatek za jeho vydání činí 6.000,- Kč. Vyzvednout lze pouze na MV ČR.

Vyhotovený cestovní pas si převezmete osobně při předložení občanského průkazu. Cestovní pas může převzít také zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele z důvodu zvláštního zřetele hodného.