Školství

Jakým způsobem a jaká lhůta je vyřízení nostrifikace?

Žádost o nostrifikaci musíte podat odboru školství krajského úřadu příslušného podle místa vašeho pobytu v České republice, doložit originál zahraničního vysvědčení (ověřený překlad), příp. doložit rozsah a obsah absolvovaného studia (učební plán).

Navštivte osobně odbor školství příslušného krajského úřadu, zde získáte veškeré informace k podání žádosti i požadovaným dokladům. Lhůta pro vyřízení žádosti se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád – 30 dní po předložení všech potřebných dokladů popř. po vykonání nostrifikačních zkoušek, ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit.

Další informace:

Uznávání vzdělání, MŠMT ČR (msmt.cz)