Přestupky

Byl jsem mimo bydliště, ve schránce je lístek/poučení od pošty

Pokud jde o písemnost ve správním řízení, na poučení, které je poštovním doručovatelem vloženo do poštovní schránky, je též označení orgánu, který danou písemnost posílal. Bezodkladně se dostavte na daný úřad, kde Vám úředník sdělí, co Vám bylo v době Vaší nepřítomnosti zasíláno. Pokud jste v důsledku své nepřítomnosti promeškal nějaký úkon či část správního řízení, musí Vám být umožněno zmeškané „dohnat“. Budete však muset prokázat, že jste se v době doručování písemnosti nezdržoval po celou dobu doma (potvrzení z nemocnice, z lázní, potvrzení zaměstnavatele o služební cestě apod.). Toto je nutné provést ihned po Vašem návratu domů.