Živnostenský úřad

Jak mám zrušit zemědělskou činnost?

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti podnikatele.

Kde můžete záležitost vyřídit:

  • Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany, Odbor Obecní živnostenský úřad, 1. patro, kanc. č. 104, 105
  • pondělí, středa: 7:00 – 12:00,  12:30 – 18:00 hodin
  • úterý: 7:00 – 12:00