Živnostenský úřad

Chci podnikat v zemědělství, co k tomu potřebuji?

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele lze vyřídit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

K podnikání v zemědělství není potřeba dokládat odbornou způsobilost ani výpis z rejstříku trestů. K vydání osvědčení  vyplníte žádost a zaplatíte správní poplatek ve výši 1000,- Kč. Právnická osoba připojí k žádosti doklad o tom, že byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního  nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden.

Kde můžete záležitost vyřídit:

  • Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany, Odbor Obecní živnostenský úřad, 1. patro, kanc. č. 104, 105
  • pondělí, středa: 7:00 – 12:00,  12:30 – 18:00 hodin
  • úterý: 7:00 – 12:00