Stavba

Příspěvek (finanční plnění) městu na infrastrukturu

Město Říčany, podobně jako drtivá většina atraktivních měst a obcí, vybírá od stavebníků nových objektů příspěvek na veřejnou infrastrukturu města. Každá nová stavba totiž s sebou přináší nároky na dopravní či technickou infrastrukturu (silnice a chodníky, vodovod, kanalizace, školy, školky, sportoviště atp.).

Nový rodinný dům s jedním bytem v zastavěném území města znamená zpravidla max. 126.200 Kč (formou poskytnutí finančního plnění městu  – viz níže).

Ostatní stavby, stejně jako rodinné domy, jsou posuzovány individuálně dle tabulky výše finančního plnění a výstavba potřebné infrastruktury či finanční plnění jsou požadovány formou plánovací smlouvy mezi městem a stavebníkem.

Zásady pro výstavbu ve městě Říčany, plánovací smlouvy a smlouvy o spolupráci
Od roku 2009 je v platnosti novelizovaný dokument s názvem Zásady pro výstavbu ve městě Říčany, kde je dopad každé stavby na potřeby města finančně vyčíslen. Dle této metodiky je u většiny větších záměrů vypočteno finanční plnění  na posílení infrastruktury města, které město požaduje formou uzavření plánovací smlouvy. Protože některé stavební záměry vyžadují navíc i změny v bezprostředním okolí stavby, požaduje město v těchto případech i uzavření smlouvy o spolupráci (typicky nutnost ustoupení s oplocením v chatových osadách) nebo plánovací smlouvy na nefinanční plnění (např. vybudování chodníku, vozovky, parkovišť, prodloužení řadů, apod. investorem větších stavebních záměrů).

Porovnání s jinými obcemi v okolí (platba městu za RD na pozemku 1000 m2; výše poplatku za zhodnocení pozemku či příspěvku na infrastrukturu dle smlouvy, informace k 1. 11. 2016)

Úvaly207 000 Kč
Psáry200 000 Kč
Dobřejovice150 000 Kč
Doubravčice150 000 Kč
Líbeznice100 000 Kč
Světice75 000 Kč
Dolní Břežany57 000 Kč
Mnichovice50 000 Kč

Zásady pro výstavbu ve městě Říčany, Po. a St. 7:30 až 18:00