Technická správa

Autovraky

Každý občan, který se zbavuje autovraku, je povinen předat tento autovrak provozovateli zařízení ke sběru a ekologické likvidaci autovraků.

Provozovatel zařízení bezplatně vystaví potvrzení o převzetí autovraku.