Správní agendy

Co je to trvalý pobyt a jaké doklady musím předložit, když si ho chci změnit?

Změnit adresu trvalého pobytu je snadné a rychlé

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan zvolí. Z přihlášení k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, ani k vlastníkovi nemovitosti. Je to pouze evidenční údaj sloužící převážně pro potřebu úřadů, soudů, či pro další agendy. Změna na úřadě potrvá cca 15-30 minut.

Jak na to:

Dostavte se v úředních hodinách na oddělení Evidence obyvatel Městského úřadu v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, přepážka č. 13, číslo dveří 4.

  • S sebou přineste svůj platný občanský průkaz (případně jiný platný doklad např. cestovní pas, řidičský průkaz).
  • V případě, že nejste vlastníkem nemovitosti, kam se chcete přihlásit, je nutný souhlas oprávněné osoby (majitele nemovitosti). Souhlas může být potvrzen osobně nebo předložením úředně ověřeného písemného potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.
  • V případě, že bydlíte v nájmu, musíte mít s sebou platnou smlouvu o nájmu bytu
  • Za občana mladšího 15 let změnu trvalého pobytu provádí zákonný zástupcekterý předloží rodný list přihlašovaného. Pokud občan mladší 15 let vlastní občanský průkaz, musí být při přihlášení předložen! 
  • Následně na přepážce OSOBNÍ DOKLADY, požádáte o nový občanský průkaz (musíte tak učinit do 15 pracovních dnů od zaevidování změny místa trvalého pobytu). FOTOGRAFII NEPOTŘEBUJETE! Za přihlášení k novému trvalému pobytu se hradí správní poplatek ve výši 50,- Kč, který uhradíte přímo na přepážce. Tento poplatek se netýká osob mladších 15 let. Změna OP je v tomto případě zdarma.
úřední dendopoledneodpoledne
pondělí7.30—12.0012.30—18.00
úterý7.30—12.00
středa7.30—12.0012.30—18.00
čtvrtek7.30—12.00
pátek

Pozn.: pořadová čísla pro čekatele se vydávají od pondělí do čtvrtka vždy od 7 hodin.

Na přepážku osobních dokladů se lze objednat elektronicky na webu města.