Odbor finanční

Zábor veřejného prostranství

Každý, kdo chce zabrat veřejné prostranství např. za účelem stavby, umístění prodejního stánku apod., musí nahlásit zábor tohoto prostranství. V případě, že se jedná o komunikaci, je potřebné se obrátit na oddělení technických správy, pana Michala Svobodu a požádat o povolení zvláštního užívání komunikace. Poté je potřebné splnit ohlašovací povinnost na formuláři města a zaplatit místní poplatek. U záboru veřejného prostranství, které není komunikací, se obracejte přímo na pokladnu na Masarykovo náměstí 53.

Soubory ke stažení:

Pomůže vám: