Odbor finanční

Pořídili jste si pejska?

V případě, že jste držitelem psa a máte v našem městě trvalý pobyt, jste povinni podle obecně závazné vyhlášky č. 6/2023 o místních poplatcích přihlásit psa staršího tří měsíců. Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla, dále vždy do 30. 6.

Přihlášení a platbu lze provést na pokladně na Masarykově náměstí.

Ceník:

SazbaPoplatek za 1 rok
a) za jednoho psa chovaného v obytných domech (činžovních a panelových)1000 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele uvedeného v písm. a)1500 Kč
c) za jednoho psa chovaného v rodinných domech700 Kč
d) za druhého a dalšího psa téhož držitele uvedeného v písm. c)1050 Kč
e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let200 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let300 Kč

V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců

Soubory ke stažení:

Úřední hodiny:

úřední dendopoledneodpoledne
pondělí8.00—12.0013.00—18.00
úterý8.00—12.00
středa8.00—12.0013.00—18.00
čtvrtek8.00—12.00
pátek