Odbor finanční

Jak žádat o náhradu škody na zdraví z důvodu úrazu na pozemku města?

O náhradu škody způsobené úrazem, která vznikla občanům z důvodu závady ve schůdnosti komunikací, je možné požádat na základě podané písemné žádosti na odbor finanční. K posouzení nároku na náhradu škody musí písemná žádost nebo její přílohy obsahovat datum a čas škodní události, místo vzniku škody (doložené vyznačením ve zjednodušeném situačním snímku z katastrální mapy), popis vzniku škody, rozsah škody (rozsah poškozeného zdraví), případnou fotodokumentaci, vyčíslení škody, číslo účtu poškozeného, případné svědky události, zápis Policie pokud je k dispozici a kontaktní údaje poškozeného (telefon, adresa, atd.).

Přílohou žádosti musí být dále kopie lékařského ošetření. Žádost bude včetně oznámení a vyjádření města Říčany předána na pojišťovnu k posouzení odpovědnosti města.

Soubory ke stažení:

Pomůže vám: