Odbor finanční

Jak žádat o náhradu škody na mém majetku (odpovědnost města)?

O náhradu škody vzniklé na majetku občana, je možné požádat na základě podané písemné žádosti na odbor finančním. K posouzení nároku na náhradu škody musí písemná žádost nebo její přílohy obsahovat datum a čas škodní události, místo vzniku škody (doložené vyznačením ve zjednodušeném situačním snímku z katastrální mapy), popis vzniku škody, rozsah škody (co bylo poškozeno), případnou fotodokumentaci, vyčíslení škody, číslo účtu poškozeného, případné svědky události, zápis Policie (pokud je k dispozici) a kontaktní údaje poškozeného (telefon, adresa, atd.). Ke škodě na vozidle je dále nutné doložit kopii velkého technického průkazu. Žádost bude včetně oznámení a vyjádření města Říčany předána na pojišťovnu k posouzení odpovědnosti města.

Soubory ke stažení:

Pomůže vám: