Koloběh Říčany

Koloběh je příspěvková organizace města Říčany zaštiťující charitativní obchod, centrum mezigeneračního setkávání, aktivizaci seniorů a dobrovolnickou, klubovou a spolkovou činnost. Vznikl v roce 2019 na základě návrhu občanů v rámci projektu Překvapte Říčany (participativní rozpočtování).

Obchod je postaven na charitativním principu a nabízí sdílení věcí, zkušeností a příběhů. Převážná část výtěžku z prodeje slouží pomoci potřebným z Říčan a blízkého okolí. Hlavním principem činnosti je ale mezigenerační setkávání a rozvoj myšlenky dobrovolnictví.