Knihovna

Knihy a periodika z knihovny Muzea Říčany a ZO ČSOP Ekocentrum Říčany.

Vstup do katalogu zde: KNIHOVNA MUZEA ŘÍČANY

Po vyhledání příslušné publikace nebo publikací kontaktujte správce knihovny Jana Boukala (jan.boukal@muzeum.ricany.cz, tel.: 604 237 175) a domluvte se na termínu studia. Knihy a periodika lze studovat pouze prezenčně v budově muzea.

V současné době je v katalogu Clavius zpracováno 95 % muzejního knihovního fondu.