Útvar interního auditu

Jak postupovat v případě, že nejsem spokojen s postupem správního orgánu či chováním úředníků?

V souladu s § 175 zákona č.500/2001Sb, správní řád lze podat stížnost:

Pomůže vám: