Sociální oblast

Na koho se obrátit pokud příjemce důchodu již nemůže vzhledem ke zdravotnímu stavu přebírat důchod?

Pokud příjemce důchodu není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu svůj důchod přebírat, může obec, ve které má trvalé bydliště příjemce důchodu ustanovit zvláštního příjemce důchodu.

Podrobné informace a vydání žádosti Vám poskytne Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Komenského nám. 1850, Říčany, kancelář č. 16.