Veřejné zakázky, poptáváme

Poptávka: Trvalkový záhon na křižovatce ulic Olivova a Rýdlova

Lhůta a místo pro podání nabídek: 6. 12. 2022 do 15:00 hodin – e-mailem na adresu: zc.ynacir@avokcuos.alimdul

Poptávky do 200 000 Kč – archiv

28. 11. 2023

Lhůta pro podání do 6. 12. 2023 15:00

Služby

Poptávka: Komplexní oprava propustku u rybníčku v ulici Na Kopešín, Říčany

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 30. 11. 2023, do 15:00 – emailem na adresu zc.ynacir@kirjetsap.naj či na podatelnu města Říčany (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany)

Poptávky do 200 000 Kč – archiv

21. 11. 2023

Lhůta pro podání do 30. 11. 2023 15:00

Stavební práce

Poptávka: Jednostupňová dokumentace pro realizaci záměru Úprava dispozice ateliéru v 3.ZŠ u Říčanského lesa, vč. inženýrské činnosti

Lhůta a místo pro podání nabídek: 3. 12. 2023 – pouze elektronicky na email zc.ynacir@avonap.arobrab

Poptávky do 200 000 Kč – archiv

20. 11. 2023

Lhůta pro podání do 3. 12. 2023 00:00

Služby

Poptávka: Zpracování projektové dokumentace pro přeložku vodovodu v ulici Březinova

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 20. 11. 2023, do 15:00 – emailem na adresu zc.ynacir@kirjetsap.naj

Poptávky do 200 000 Kč – archiv

8. 11. 2023

Lhůta pro podání do 20. 11. 2023 15:00