Fotovoltaické elektrárny podporujeme, ale nechceme, aby zabíraly obrovské plochy na loukách a polích

31. 1. 2024

Novela stavebního zákona upravila podmínky umísťování výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů v nezastavěném území. V důsledku této změny lze nyní fotovoltaické elektrárny (i větrníky) umísťovat i do nezastavěného území, a to s ohledem na charakter území, a pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Je zde riziko, že obrovské plochy fotovoltaických panelů vyrostou na zelených loukách či na polích, a to nechceme.

„Charakter území se určuje zejména podle funkčního využití, struktury a typu zástavby, uspořádání veřejných prostranství, dalších prvků prostorového uspořádání a urbanistických, architektonických, estetických, kulturních a přírodních hodnot území,“ upozorňuje vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Říčany Čestmíra Šťastná.

„Je zřejmé, že odůvodnit nesouhlas s umístěním zařízení charakterem území může být složité, a vzhledem k tomu, že neexistují obdobné judikáty, nelze výsledek případných sporů předjímat. Řešením je změna územního plánu, která možnosti výstavby výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů v nezastavěném území zreguluje. Na tuto situaci a možnosti zanést změny do svých územních plánů upozorníme i obce v našem ORP."

„Město rozhodně nechce omezovat výstavbu fotovoltaických výroben elektřiny na střechách rodinných domů či na jiných objektech,“ doplňuje předseda Výboru pro hospodaření s energiemi a radní Petr Auředník (Klidné město). „Naopak, takové projekty podporujeme a sami chceme fotovoltaiku využívat – například dokončujeme přípravu výstavby fotovoltaické elektrárny na budově 3. ZŠ u Říčanského lesa. Město se vyjádřilo kladně i k návrhu Vladimíra Kořena, který v rámci loňského participativního rozpočtu Překvapte Říčany uspěl s nápadem realizace fotovoltaiky na zastřešení parkoviště u nádraží. Nesouhlasíme však s tím, aby fotovoltaické panely zabíraly obrovské plochy na loukách a na polích a město nemohlo tento trend nijak regulovat.“

Helena Vlnařová

Článek vložen před 1 měsíc (31. 1. 2024 v 10:39)

Archiv aktualit