ŘSD vybralo zhotovitele rekonstrukce Černokostelecké. Přípravy stavby začnou na začátku prázdnin. Samotná uzavírka vypukne zřejmě na konci července.

5. 6. 2024

Ze tří subjektů, které o veřejnou zakázku v tendru usilovaly, podala nejvýhodnější nabídku společnost EUROVIA CS a.s. Rekonstrukci se zavázala provést za 267,87 mil. Kč bez DPH, přičemž předpokládaná cena stavby byla 357 mil. Kč bez DPH, a s dobou  výstavby 320 dní na obě etapy, což je o 180 dní méně, než byl odhad projektanta.

Jde o kompletní rekonstrukci stávající komunikace o délce cca 2,5 km včetně sousedících ploch a celkovou opravu kanalizačních řadů sloužících pro odvodnění komunikace. Opraveny budou chodníky, vodovodní řad včetně přípojek a opravy se dotknou i kanalizační stoky a přípojek vedoucích pod rekonstruovaným chodníkem.

Na posuzovaném úseku komunikace se vyskytuje dle provedené diagnostiky množství poruch zejména ve formě vysprávek, místních poklesů, příčných i podélných rozvětvených trhlin a kaveren, příčných deformací a hrbolů a potvrzena byla i přítomnost vody v podloží vozovky. Proto dojde k celkové výměně povrchu i podloží vozovky. Rekonstrukce systému odvodnění je pak nezbytná pro zamezení průsaků, to znamená i pro zlepšení únosnosti podloží vozovky.

Mimo jiné bude v rámci akce vybudován jeden nový a opraveno všech 11 přechodů pro chodce, ke kterým bude instalováno nové osvětlení. Proměnou projde také veřejný prostor, tedy okrasná a doprovodná zeleň i parkovací místa.

Práce plánujme rozvrhnout do dvou navazujících etap, které si vyžádají omezení dopravy. První etapa je plánována v úseku Strašínská–Smrková. Návazná objízdná trasa povede přes ulice Smiřických, 5. Května a Olivova. Druhá etapa by měla proběhnout v úseku U Disku–Strašínská s objízdnou trasou přes ulice Říčanská, Politických vězňů a Smiřických.

Investorem stavby je ŘSD ČR společně s městem Říčany, které se na investici bude podílet přibližně z 30%.

Helena Vlnařová

Article posted 1 month ago (5. 6. 2024 in 17:24)

News archive