Útvar interního auditu

Jak postupovat v případě, že chci učinit podání, které není stížností ve smyslu s § 175 zákona č.500/2001Sb, správní řád?

Podání lze učinit:

  • pomocí formuláře na webu města
  • ústně na příslušném odboru MěÚ
  • podání doručit na podatelnu MěÚ v listinné podobě

Pomůže vám: