Změna názvu občanských sdružení do 1. 1. 2016!!!

V souvislosti s platností NOZ (nový Občanský zákoník) se občanská sdružení považují za spolky a musí do konce roku 2015 změnit název.

Změna názvu

Spolky budou na základě podnětu Ministerstva vnitra zapsány v novém spolkovém rejstříku vedeném soudy.

Změna stanov se musí provést sice do 1. ledna 2017, ale logické je to udělat hned při

změně názvu (změna názvu musí být v souladu se stanovami).