Žákovské zastupitelstvo má nové zástupce

V říjnu se nekonaly pouze volby do Poslanecké sněmovny PČR, ale na základních a středních školách v Říčanech proběhly také volby žákovského zastupitelstva. Již druhým rokem si tak studenti a žáci zvolení do 21členného zastupitelstva vyzkouší práci spojenou s vedením města.

Źákovské zastupitelstvo je sdružení žáků základních a středních škol, které aktivně zasahuje do společenského života, prezentuje své názory a náměty a také spolupracuje s radnicí.

„V loňském roce jsme získali mnoho cenných zkušeností s organizací tohoto projektu, který se nám zdá užitečný. Žáci se dozvědí více o práci města a městského úřadu, naučí se zajímat se o svoje město, sousedy, život kolem sebe. Naučí se komunikovat o veřejných věcech, seznámí se blíže s procesem práce městského zastupitelstva nebo rozhodovacích procesů. V neposlední řadě se naučí samostatně organizovat, rozhodovat se, spolupracovat a nakládat se svěřenými prostředky,“ říká k projektu místostarostka Hana Špačková /Klidné město/.

Volby kandidátů se konaly na jednotlivých školách blízko termínu konání voleb do Parlamentu ČR 25. a 26. října. Zastupitelstvo má celkem 21 členů, přičemž počet členů zastupitelstva připadající na jednotlivé školy vychází z poměru počtu žáků jejich školy k počtu žáků škol v Říčanech.

Zastupitelstvo tvoří 6 žáků ze ZŠ Bezručova, 5 žáků z 1. ZŠ Masarykovo náměstí, 5 žáků ze ZŠ U Říčanského lesa, 3 studenti z Gymnázia Říčany a dva zástupci z Masarykova klasického gymnázia.

První zasedání nově zvoleného žákovského zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu v 11:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Říčany. Na dalším setkání pak zvolí svého starostu, místostarostu, výbory a další funkce. Schůze budou probíhat jednou za měsíc v prostorách zasedací síně úřadu na Masarykově náměstí a jsou veřejné. Informace o datu konání jednotlivých schůzek budou na webu města Říčany.

Stejně jako v loňském roce obdrží zastupitelé částku 100 tisíc korun, s kterou mohou nakládat podle svého uvážení. Malá změna proběhla u jednacího řádu zastupitelstva, který prošel drobnými úpravami a zjednodušením. Minulý rok žáci téměř všechny peníze ušetřily na vybudování nového skateparku. Podobné multifunkční hřiště pro náctileté totiž v současné době v Říčanech není. Zorganizovali také několik projektů, například benefiční koncert nebo se účastnili a spolupořádali některé městské kulturní akce.

„Myslím, že celé zastupitelstvo udělalo spoustu práce. Nikdo z nás neměl žádné zkušenosti, i přesto se nám podařilo zorganizovat benefiční koncert, rozeslat semínka okrasných rostlin celým Říčanům, ale hlavně jsme se naučili komunikovat, prosadit svůj názor, a zároveň poslouchat ty cizí a společnými silami dojít k výsledku. Doufám, že v tomto projektu budu smět participovat co nejdéle a příští rok se snad pochlubím ještě většími úspěchy,“ shrnuje jedna ze studentských zastupitelek Anežka Kabátová.

„Těšíme se na spolupráci jak s novými členy, tak i s těmi, kteří již nějakou zkušenost mají. Ideální je návaznost žákovského zastupitelstva na školní parlament, kdy se informace přenáší a obě seskupení spolupracují,“ dodává Hana Špačková.

Adéla Michalová
mediální komise