Výlet do Hrusic 2019

11. července 2019 se vydařil výlet po krásném okolí bydliště Josefa Lady, který, pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí uspořádaly pracovnice OSPOD.

Nejprve se vyrazilo z mirošovického nádraží kolem Hubačovského rybníka směr Hrusice. Zde proběhla prohlídka muzea nejen s poučným, ale i poutavým výkladem místní pracovnice. Dále se pokračovalo k řece Sázavě na již prověřenou Baštírnu (Zlenice). Letos neproběhlo koupání v řece Sázavě či opékání buřtíků, ale jako kompenzace bylo dětem nabídnuto typické zdejší občerstvení vč. mražené pochoutky.

Po chvilce odpočinku a prostoru pro bližší konverzaci jsme se vydaly směr nádraží v Senohrabech. Pak již následovala zpáteční jízda vlakem do Říčan. Některé děti byly na takovém putování úplně poprvé a našly si zde i nové kamarády, což je cílem a smyslem těchto společných aktivit. Výlet se vydařil vč. počasí a všichni se těší na další společné zážitky.