Vyhodnocení dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP za rok 2023

Město Říčany získalo od Ministerstva kultury ČR v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2023 částku 316 000 Kč na opravu fasády kostela sv. Petra a Pavla na Masarykově náměstí.