Upravené okolí hradu v Říčanech láká k návštěvě a posezení

Přitažlivějšího vzhledu se dočkalo okolí zříceniny hradu v Říčanech díky sérii úprav, které zde probíhaly během letních měsíců. V rámci I. etapy došlo k revitalizaci okolí části hradu a hradní věže, stabilizaci stodoly, opravě schodů, studny a nasvětlení hradu a hradní věže. Stavební práce zafinancovalo město s podporou dotace Programu rozvoje venkova ČR SZIF. Hradní prostory se slavnostně otevřou veřejnosti v pondělí 7. října.

„Tento projekt je menší, vcelku nenápadný. O to větší je však překvapení. Před třemi lety jsem si dělal přehled o stavu nemovitostí města a zjistil jsem, že v okolí hradu Říčany vlastní pozemek s takřka zbořenou stodolou,“ říká k rekonstrukci starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „To místo bylo zarostlé lebedou a trosky lákaly akorát tak potkany a kočky. Připravili jsme projekt, žádost o podporu a výsledek? Malebné zákoutí pro radost. Sami uvidíte.“

Přilehlé okolí hradu získalo díky významné rekonstrukci atraktivnější podobu. Stavební práce se ve své první fázi týkaly především úprav dvorní části hradu, které zahrnovaly opravu čelních zdí do ulice Na Hradě, opravu zdí podél sousedních pozemků, terénní úpravy, vybudování informační tabule a možnost venkovního posezení u stodoly s využitím původních kamenů.

Významných změn se dočkala také bývalá stodola v blízkosti hradu. Kromě zajištění její statiky má budova nyní opravený krov a novou střechu. V lepším stavu jsou i schody podél hlavní věže a historická studna v ulici Na Hradě. Romantické prostředí kolem hradu navíc umocňuje i jeho kompletní nasvětlení.

„Úcta k historii by měla být téměř povinností nás všech. Vždyť my jsme nezdědili zem od našich předků, ale máme ji od nich pouze v pronájmu pro příští generace. O co víc zachováme památky, o to větší povědomí budou mít příští generace o historii místa, kde žijí a o to víc budou moci být na svoji zemi hrdí,“ říká místostarostka města Karla Egidová /ODS/.

Výkopy přinesly archeologické nálezy

„Posledním prvkem, který zbývá kromě konečných úprav a odstranění nedodělků dokončit, je dokončení mobilního posezení se stoly. To se bude řešit dodatečně, nebylo totiž součástí žádosti o dotaci. Máme jednu prosbu. Na pozemku je čerstvě vysetá tráva, zatím nedoporučujeme chodit mimo dláždění,“ připomíná Monika Burešová z odboru správy majetku s tím, že další část úprav řeší inženýrské sítě a dokončení komunikace v ulici Na Hradě.

Rekonstrukce hradu probíhala nejen pod dohledem stavebníků, ale i památkářů a archeologů, které potěšil zajímavý nález. „Ve výkopu elektroinstalace pro nasvětlení hradu cca ve 40 cm pod terénem u hlavní věže renovátoři našli klenební žebro a náběh, které byly uloženy v Muzeu Říčany. Ihned jsme informovali o tomto nálezu i archeologický dohled a památkovou péči. Jedná se o spadlé prvky z hradu,“ doplňuje Monika Burešová.

Slavnostní otevření okolí hradu

Stavbu se podařilo vysoutěžit za nižší ceny a tím po rozhodnutí rady města došlo k dalším nutným i potřebným úpravám. Celkové náklady včetně úprav během stavby, archeologického dohledu, projektové dokumentace, technického dozoru stavby a BOZP, autorského dozoru a publicity projektu /brožury, tabule/ činí 1.678.625 Kč, o výši uznatelných nákladů z dotace nyní jedná kancelář starosty.

Vedení města plánuje ve spolupráci s partnery projektu Muzeem Říčany, ZUŠ Říčany, ZŠ Bezručova a ZŠ Nerudova pořádat na hradě s jedinečnou a kouzelnou atmosférou kulturní a společenské akce. V současné době připravují zástupci města provozní řád a jednotlivé termíny akcí včetně jejich zajištění.

„V současné době je tento historický areál projekčně zajištěn a dokončen. Zveme tímto veřejnost na slavnostní otevření dvora, které se koná v pondělí 7. října v 11 hodin. 6. října po skončení soutěže Zlatý oříšek dojde k slavnostnímu nasvětlení hradního areálu,“ láká k návštěvě Hana Jarošová z odboru kanceláře starosty, která žádost o dotaci zpracovala.

„V areálu hradu nám teď zbývá poslední etapa a tou je rekonstrukce veřejného prostranství. Tam je nutné vybudovat kanalizaci, plyn a položit novou dlažbu,“ zakončuje starosta Vladimír Kořen.

Adéla Michalová
Tisková zpráva města Říčany