Senzační zpráva pro Říčany! Město získalo dotaci na odbahnění a revitalizaci Mlýnského rybníka

Říčany slaví další úspěch na poli dotačních projektů. Po odbahnění rybníku Marvánek oživí město i další významnou vodní plochu v centru města. Mlýnský rybník, jehož hráz byla poškozena při loňských povodních, se díky prostředkům Ministerstva životního prostředí konečně dočká odbahnění a revitalizace okolí. Stavební činnost by mohla odstartovat již v únoru 2015. Odhadované náklady jsou vyčísleny na necelých 50 milionů korun, dotace pokryje necelou polovinu.

Stav Mlýnského rybníku značně zhoršily loňské červnové povodně, které zásadně poškodily hráz rybníka. Hráz při dlouhotrvajících deštích nestíhala kvůli vysoké míře sedimentu v rybníce zadržovat vodu, která pak zaplavila některé pražské městské části. Vedení města ihned začalo jednat o nutných opravách rybníka s bývalým pražským primátorem Tomášem Hudečkem i dřívějším hejtmanem Středočeského kraje Josefem Řihákem.

„Mlýnský rybník je sice krásnou dominantou města, ale dlouhá léta se jeho stav zhoršoval. Při povodních v roce 2013 se to ukázalo naplno,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen a dodává: „Teď nás čeká jedna z nejvýraznějších investic, opravu hráze a odbahnění udělat musíme – jde o bezpečnost. Na druhou stranu ovlivníme podobu města a lidé se k této vodní ploše začnou zase vracet.

Během šesti měsíců připravily Říčany projekt s názvem „Mlýnský rybník – rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění nádrže“, který počítá s celkovou opravou hráze a s vytvořením nového výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu. Rybník musí být při povodních schopen zpomalit povodňovou vlnu.

Rekonstrukce počítá s odbahněním a úpravou tvaru dna rybníka, s kompletní opravou hráze i obnovou okolní zeleně. V místech u hráze jde o více než dvoumetrovou vrstvu sedimentu, jehož odtěžení a následná likvidace představuje pro město největší finanční zátěž.

„Nejdříve odstraníme prokořeněné vrstvy návodního svahu a koruny hráze. Poté svah hráze dosypeme, vyrovnáme a opevníme kamenným pohozem. Je také třeba vyrovnat niveletu koruny hráze a opevnit ji,“ vyjmenoval průběh prací vedoucí odboru správy majetku Evžen Heyrovský. Také se vybuduje nová šachta uzávěru spodní výpusti včetně odpadního potrubí a vývaru a vystaví se loviště, kádiště a nový nehrazený přeliv.

Revitalizace okolí rybníku si vyžádá vykácení nahnutých stromů a odstranění popadaných stromů na březích nádrže. Břehy budou následně opevněny kamenným pohozem. „Provedenými opatřeními obnovíme krajinotvornou, akumulační, požárně ochrannou a chovnou funkci rybníka. Zároveň bude rybník zábranou před povodněmi,“ řekl vodohospodář města Jiří Sedláček.

V prosinci plánuje město vyhlásit veřejnou zakázku a v únoru příštího roku zahájit výstavbu. Akce by se měla stihnout zrealizovat do konce roku 2015.

Celkové výdaje dosahují odhadem 50 milionů korun. Dotace z programu Ministerstva životního prostředí určeného na škody po povodních 2013 – Likvidace škod po živelních pohromách tvoří maximálně 50 % nákladů a bude hrazena z vládní rozpočtové rezervy. Zbylou část bude financovat město ze svého rozpočtu. Starosta Říčan Vladimír Kořen však doufá, že veřejná soutěž náklady výrazně sníží.

Adéla Ambrožová
Tisková zpráva města Říčany