Rekonstrukce Mlýnského rybníka začíná! Do konce října se opraví hráz a nádrž se odbahní

V polovině března začala oprava Mlýnském rybníka v Říčanech. Příštích 7 měsíců proběhne rekonstrukce hráze, výpusti a odbahnění nádrže. Jednu z největších investičních akcí, kterou město vysoutěžilo za částku přes 36 milionů korun, zafinancuje téměř z poloviny dotace z Ministerstva životního prostředí. Rybník, který vyvolal pozornost v době povodní 2013, se tak stane bezpečnější a pomůže s retencí vody při povodních.

Samotné stavbě nejdříve předcházely přípravné práce, které zahrnovaly například kácení stromů v lesnaté části hráze rybníka. Pokácení celkem šesti exempláře jírovců a muchovníků bylo nezbytné vzhledem k nutnosti vybudování nové spodní výpusti a položení potrubí spojujícího spodní výpusť s potokem.

„V průběhu února jsme také nechali odstranit porost rákosin a keřů, který se velmi rychle rozrostl na obnaženém dně rybníku,“ popisuje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Na začátku roku také přišly nabídky firem, které usilovali o veřejnou zakázku na rekonstrukci a odbahnění. Nakonec zakázku získala společnost HYDRO & KOV s.r.o.“

Projekt „Mlýnský rybník – rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění nádrže“ město připravilo hned v roce 2013, krátce po ničivých červnových povodních. V loňském roce se Říčanům podařilo získat prostředky z programu Ministerstva životního prostředí určeného na škody po povodních 2013 – Likvidace škod po živelných pohromách. Letos v březnu se stavba začala rozjíždět na plné obrátky.

Během jarních a letních měsíců se rybník dočká celkové opravy hráze, nového výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu. Revitalizace „Mlejňáku“ zahrnuje také odbahnění nánosů sedimentu, úpravu dna a oživení okolní zeleně kolem rybníku. Práce potrvají do konce letošního října.

Město žádá o shovívavost a trpělivost během stavby

„Půjde o poměrně velké množství sedimentu, přibližně 10 krát víc než na Marvánku. To samozřejmě znamená stovky nákladních aut, těžkou techniku a stavební ruch. Věřím, že obyvatelé, kteří žijí v okolí Mlýnského rybníka, projeví shovívavost a trpělivost. Koneckonců naším zájmem je projektem vylepšit okolí jejich domů,“ vysvětluje starosta.

První úpravy se dotknou hráze, kdy se odstraní prokořeněné vrstvy návodního svahu a koruny hráze. Svah se následně dosype, vyrovná a opevní kamenným pohozem. „Poté zbouráme stávající šachtu uzávěrů spodní výpusti a vybudujeme novou včetně odpadního potrubí a vývaru. Akce bude pokračovat výstavbou schodů do nádrže, loviště, kádiště a montáží lávky,“ vyjmenovává postup vodohospodář Jiří Sedláček s tím, že zároveň se odstraní stávající stavidlové uzávěry a pravé boční stěny přelivu a nahradí se novým nehrazeným přelivem.

V průběhu revitalizace bude cesta vedoucí podél rybníku uzavřena. Zhotovitelem je firma HYDRO & KOV s.r.o., které zvítězila ve veřejné soutěži s nabídkovou cenou necelých 36,3 milionu korun včetně DPH. Náklady se tak oproti původním odhadům, kdy město počítalo s částkou kolem 50 milionů korun, výrazně snížily. Akce je spolufinancována z vládní rozpočtové rezervy v rámci MŽP, kdy předpokládaná dotace tvoří 45 % ze způsobilých nákladů.

Adéla Ambrožová
Tisková zpráva města Říčany