Projekt primární prevence – Tváře lásky

Pracovnice OSPOD Říčany se ve spolupráci s poradnou Magdala podílí na realizaci projektu Tváře lásky.

Od září do prosince r. 2015 proběhlo již pět setkání s žáky 7. třídy 1. Základní školy v Říčanech. Interaktivní formou, prostřednictvím her a diskusí, byla probrána témata jako respekt, agrese, gender, násilí a prostituce. Děti se do programu aktivně zapojují, diskutují, dotazují se. Setkání se dětmi budou pokračovat opět od ledna 2016, kdy budeme s dětmi probírat již šesté téma a to obchod s lidmi.

Bc. Irena Ratajová
Bc. Iva Kirejevová
Pracovnice OSPOD Říčany a lektorky programu